Borger

Borger


Labance består af et tværfagligt team af jobkonsulenter, fysioterapeuter, mentorer, ergoterapeuter, ernæringsvejledere, stress-, smerte- og søvncoaches samt psykologer. Vores erfaring er, at de bedste og mest holdbare resultater nås, ved en helhedsorienteret indsats, hvor vi inddrager både det psykiske og fysiske. Det gør vi ved, at arbejde tværfagligt – altså koordinere en indsats med deltagelse af forskellige relevante fagpersoner.

Labances forløb er tilrettelagt med små hold, og i nogle tilfælde, vil det være mest hensigtsmæssigt med et eneforløb. Det kunne for eksempel være i form af coachsamtaler. Indsatsen i Labance er arbejdsmarkedsrettet, hvilket skal forstås således, at vi arbejder målrettet for, at arbejdsevnen får de bedste vilkår, under hensyntagen til den enkeltes særlige vilkår og forhold.

Det er din sagsbehandler i kommunen, der har henvist dig til et forløb i Labance.

I kasserne nedenfor kan du se de forskellige forløb vi kan tilbyde. Der linkes til kort beskrivelse samt pjece: