Medarbejdere

Marianne Cwarzko, indehaver


Marianne er uddannet økonom og certificeret stress- og trivselscoach. Hun er en erfaren coach og underviser med stor erfaring omkring arbejdsfast-
holdelse og forebyggelse af stress og udarbejdelse af trivsels- og stresshåndteringsforløb for privatpersoner og virksomheder. Marianne står for en række forløb, der alle har til formål at skabe tilbagevenden til arbejdsmarkedet og arbejdsfastholdelse på arbejdspladsen - ved hjælp af viden og effektive og anvendelige værktøjer. Her anvendes både operationelle såvel som funktionelle metoder, som
er nemme at anvende på jobbet og i privatlivet. Dermed skabes gode og holdbare resultater.

Tlf. 2396 7008, marianne@labance.dk

Vivi Ann Halkjær, fysioterapeut, søvnvejleder (smertemestring,fysioterapeut, coachsamtaler, APV, commotio, søvnvejledning)


Vivi Ann arbejder med borgere der har kroniske og langvarige smerteproblematikker, hjernerystelsesforløb samt andre fysiske udfordringer i forhold til en tilbagevending til arbejdsmarkedet. Vivi Ann har både undervisning på hold, individuelle tilrettelagte forløb og øvelsesvejledning. Vivi Ann er desuden tilknyttet Kompagniet i forhold til arbejdspladsindretning for den enkelte borger, der er i forløb der.

Vivi Ann er uddannet fysioterapeut i 2000, har specialuddannelse i McKenzie, med speciale i ryg, certificeret sundhedscoach, Pilates instruktør samt har en bred viden og uddannelse om smerters påvirkning på krop, psyke og adfærd. Er desuden arbejdsmiljøuddannet.

Tlf. 6143 6821, viviann@labance.dk

Hanne Frølund, administration (ansat i fleksjob).Hanne er ansat i fleksjob på nedsat tid, og er ansvarlig for de ansattes lønregnskab, fakturering og betaling. Hanne er internt indkøbsansvarlig.  Endvidere er Hanne med i vores APV-udvalg, der har til opgave at skabe trivsel for de ansatte i Labance.  Ad hoc opgaver.

Hanne er oprindeligt uddannet bankassistent.


Tlf. 4236 2413, hanne@labance.dk

Mikael Rasmussen, (søvnforløb)


Mikael arbejder med søvnrådgivning både i individuelle forløb og på hold.

Mikael har en teoretisk pædagogisk grunduddannelse fra Københavns Universitet/Lærerhøjskolen. Han er underviser og foredragsholder inden for psykisk arbejdsmiljø. Mikael er en af Danmarks bedste og mest erfarne søvnvejledere, og er kendt for en række programmer på TV, hvor han hjælper danskerne med at få den gode nattesøvn. Medforfatter til bogen: Sov godt hele natten, Gyldendal 2010.


Tlf. 2143 8021

Hanne Schneekloth, psykomotorisk terapeut

(bevægelse & afspænding)


Hanne underviser i den kropslige del af angst og depressions-/stressforløbet samt med individuelle forløb i afspændingspædagogik. Hanne har fokus på "learning by doing" og bruger de klassiske afspændings- og åndedrætsøvelser, lette garuda (flow) øvelser, Do-in og meditation for at berolige nervesystemet.

Hanne er uddannet psykomotorisk terapeut, zen-shiatsu terapeut, zoneterapeut, kranio sakral terapeut, pilates-og garuda instruktør, stressvejleder og ernæringsvejleder. Hanne har siden 1990 arbejdet med trivsel/sundhedsfremme samt forebyggelse af arbejds-skader og stress i offentlige styrelser og private firmaer.

Line Schnejder, neurovejleder, social pædagog, søvnvejleder (commotio,hjerneskade, mestring, afklaring, praktik, søvnvejledning)


Line er ansat som neurovejleder og socialpædagogisk konsulent i Labance. Hun har et bredt kendskab til arbejdet med mestring og rehabilitering, når livet udfordres eller forandres. Line har i mange år arbejdet som neurovejleder, og har stor erfaring i at møde borgeren både i eget hjem samt til samtaler. Line har desuden bred erfaring i at samarbejde med borgere der er udfordret indenfor områderne, hjerneskade, hjernerystelse, ADHD, Autisme, psykiske udfordringer, samt misbrug.

Line har igennem nærværende samtaler fokus på energiforvaltning, at få brugt de ressourcer man har, så optimalt og meningsfuldt som muligt. Der er fokus på struktur og rammer, samt på at støtte en udvikling og vej frem, der giver mening for den enkelte. Hvad enten borger er på vej i praktik, skal ud på arbejdsmarkedet, uddannelse eller skal finde en mere meningsfuld vej i livet, har Line stor fokus på, at finde et meningsfuldt liv i balance for den enkelte. Der er fokus på hvilke muligheder og skånebehov og hvilke ressourcer der skal i spil, både privat og i arbejdslivet. Line har et helhedsorienteret menneskesyn, er uddannet socialpædagog, med en efteruddannelse i neurorehabilitering. 

Tlf. 2682 9600, line@labance.dk

Eva Rosborg, coach (stress, angst, depression og commotio)


Eva arbejder med individuelle samtaleforløb, coaching såvel som mestrings gruppeforløb i håndtering af overbelastninger som bla har udløst stress, angst og/eller depression. Eva lægger vægt på i den første fase at skabe et fundament med borgeren, for at borgeren får de nødvendige ressourcer til at kunne arbejde dybere med indsigter, forandringer og nye perspektiver på situationen. Derudover arbejder Eva i at støtte borgeren i en accept af situationen som den er lige nu, og giver dem værktøjer til at mestre deres situation nu og fremover. Eva er uddannet NLP terapeut samt stress-coach.

Tlf. 6145 6821, eva@labance.dk

Anne Palle, coach (stress, angst, depression ), jobkonsulent (praktik, mentor, karrierecoaching), kostvejleder


Anne arbejder med fastholdelsesforløb og er tilknyttet mestringsforløb, karriere vejledning, stress og depression, samt coachsamtaler. Anne er desuden tilknyttet Kompagniet som er Labances interne afklaringsenhed. Anne har gennem flere år arbejdet med en bred vifte af forløb inden for beskæftigelses-området som social og sundhedsfaglig konsulent. Herunder mentor, jobkonsulent, uddannelsesvej-ledning samt Servicelovens §85.
I arbejdet med borgerne har Anne en helheds-orienteret tilgang, med fokus på at gøre det ekstra, der giver borgerne mulighed for at opnå, selvværd, selvindsigt og tro på egen formåen. Anne benytter metoden ”små skridt” med fokus på motiverende, effektive og realistiske tiltag til at implementere nye vaner.
Anne er oprindeligt uddannet Professionsbachelor i ernæring og sundhed og benytter undervisning, vejledning og formidling i arbejdet med borgere med udfordringer vedr. kost og sundhed, samt implementering af nye vaner i hverdagen.

Tlf. 2582 9600, anne@labance.dk

Morten Vogter, indehaver


Morten har gennem flere år arbejdet som job-/virksomhedskonsulent, hvor et af de vigtigste fokusområder er at lave det perfekte match mellem virksomhed og praktikant, der bygger på en grundig forventningsafstemning. Dernæst har han et godt og bredt netværk af virksomhedskontakter samt en god forståelse for virksomhedernes opbygning og behov. Det er en målsætning at alle praktikker skal være en nem og tryg proces for alle parter. Morten er desuden uddannet sælger og professionel soldat, og har tidligere arbejdet som selvstændig erhvervsdrivende igennem en længere årrække.

Tlf. 6173 7640, morten@labance.dk

Ditte Hansen, ergoterapeut (funktionsevne-beskrivelse, hjernerystelse, smertehåndtering)


Ditte er ergoterapeut hos Labance. Ditte har bred erfaring inden for arbejdet med både fysiske, sociale og psykiske problemstillinger. Hos Labance arbejder Ditte i Hjernekompagniet samt udarbejder funktionsbeskrivelser af borgere i eget hjem. Der er her fokus på at afklare funktionsevnen, men også afdække om der er mulighed for at øge ressourcerne i et beskæftigelsesrettet perspektiv. Derudover afholder Ditte individuelle samtaler, hvor der er brug for hjælp til smertehåndtering og forvaltning af ressourcer, med henblik på at øge livskvalitet og skabe plads til meningsfulde dagligdagsaktiviteter. Der arbejdes i samtalerne for eksempel med at skabe struktur i dagligdagen, energiforvaltning og konkrete redskaber til at få ro på nervesystemet.

Gitte Maj Riisager, jobkonsulent (praktik, afklaring, karrierevejledning og mentor)


Gitte Maj arbejder i som Jobkonsulent, mentor og karrierecoach. Gitte Maj har et bredt arbejdsmæssigt netværk at trække på eksempelvis i arbejdet med at finde eksterne praktiksteder. Gitte Maj tager altid udgangspunkt i borgers ønsker og ressourcer, er god til at motivere og finde gode og vedvarende løsninger i tæt samarbejde med borgeren.

Gitte Maj er uddannet mentor og har en NLP-uddannelse.

Tlf. 6173 7639, gittemaj@labance.dk

Marianne Oppelstrup, jobkonsulent (praktik, afklaring, karrierevejledning, kostvejledning og søvnvejledning)


Marianne er ansat som jobkonsulent i Labance. Marianne tror på vigtigheden af, at skabe den nære relation med borger, virksomhed og sagsbehandler, for at et praktikforløb for den enkelte borger får det bedst mulige forløb. Desuden arbejder Marianne med borgere, der har brug for kostvejledning for at kunne tilknyttes arbejdsmarkedet igen.

Marianne har en uddannelse i human ernæring, og er desuden uddannet fysiurgisk massør og zoneterapeut.

Maja Inez Simonsen, virksomhedskonsulentMaja er virksomhedskonsulent og har mange års erfaring med at kontakte og besøge virksomheder, med henblik på at etablere praktikpladser til borgere, der har behov for en nænsom opstart på arbejdsmarkedet. Maja foretager desuden opfølgningsmøder i virksomhederne. Forinden en praktikplads etableres har Maja en samtale med borgeren, for at drøfte ønsker og muligheder og eventuelle skånehensyn vedr. en kommende praktik. Maja tager altid udgangspunkt i borgerens ønsker og ressourcer, er god til at motivere, og finde gode og vedvarende løsninger i tæt samarbejde med borgeren. Det er vigtigt for processen, at der fra starten tilsigtes et godt match mellem borger og virksomhed.

Katrine Mauritsson, coach (hjernerystelse, stress, depression, ungeforløb mentorforløb, MindSocial)


Katrine er coach og og arbejder med at skabe overblik, indsigt, forandringer, ramme og struktur – og samtalerne/mødet med borgeren vil også kunne tage udgangspunkt i borgerens eget hjem. Katrine har arbejdet med eksponering, deltagelse i møder med borgeren hos læge, behandlingssteder etc. Hun har et bredt kendskab til at arbejde med borgere med psykiske diagnoser, herunder autisme, angst, ADD, ADHD og generel mistrivsel. Katrine er desuden MindSocial instruktør, hvor fokus er at skabe mental balance efter fx længerevarende stress, hjernerystelse og piskesmæld.

Katrine tror på at mennesket er mennesket og problemet er problemet og ønsker at møde mennesket, så de sammen kan kigge på det som der bøvler. Katrine bruger ekstra tid på at danne solide relationer, da erfaringen er, at det er den bærende kraft fremadrettet. Katrine har et stort ønske om at støtte mennesker til at få øje på alt det som de godt kan, frem for alt det de ikke kan. Støtte dem til at acceptere at deres situation ser ud som den ser ud lige nu og her, og at de derfra kan bevæge sig fremad. Livet er ikke statisk, og der er derfor altid mulighed for bevægelse, også selvom det blot er en lille en. Katrine er uddannet socialpædagog, familieterapeut og stresscoach.

Dorte Koustrup, coach (stress, angst, depression )Dorte er coach og arbejder med individuelle samtaleforløb. Hendes metoder er meditation, mindfulness og compassion, som kan være med til at skabe glæde og ressourcer og hjælpe dig til at navigere mere roligt og hjerteligt i livet. Dorte har en universitetsuddannelse i ”Mindfulness baseret stress reduktion” samt en uddannelse som Mindfulness-self-compassion lærer. Derudover er hun uddannet ”Awakening Joy” lærer.

Tlf. 2928 7750, dorte@labance.dk

Lone Felby, psykolog, søvnvejleder (stress, depression, angst,coachsamtaler, psykologsamtaler, commotio, søvnvejledning)


Lone arbejder med individuelle samtaleforløb, coaching såvel som gruppeforløb, hvad enten fokus har været på håndtering af stress, psykisk lidelse eller kroniske smerter. Lones udgangspunkt er, at alle har ressourcer, også selvom de kan opleves begrænsede, fastlåste eller ikke til at få øje på. I samtaler er fokus altid fremadrettet, på at styrke den enkeltes mestring af egen livs- og arbejdssituation.

Lone er uddannet psykolog i 1997 (autoriseret 2005). Lone har de seneste 10 år arbejdet med psykisk sårbares tilknytning til arbejdsmarkedet, samt med stresshåndteringsforløb.

Tlf. 6141 7785, lone@labance.dk

Heidi Kristensen, jobkonsulent (praktik, afklaring og karrierevejledning)


Heidi er jobkonsulent i Labance. Heidi arbejder helhedsorienteret og i de individuelle samtaler om praktik, tilstræber hun sammen med kandidaten at matche konkrete ønsker og behov, med behovet på arbejdsmarkedet og kandidatens nuværende situation i forhold til helbred, erfaring og kompetencer. For Heidi er det vigtigt at møde borger hvor de er i livet, og at give dem medansvar for indsatsen, for at nå målet. Det er ligeledes vigtigt, at relationen og tilliden er på plads, da det er i den gode relation, at udvikling får de bedste betingelser.

Oprindeligt er Heidi uddannet pædagog og har arbejdet med beskæftigelse på forskellige måder, og med forskellige målgrupper.

Annette Moser, fleksjobber, psykolog (visitationssam-

taler, kvalitetssikring, hjemmeside).


Er ansat i fleksjob og arbejder tre dage om ugen i Labance. Varetager visitationssamtaler hvor jeg sammen med borgeren udarbejder en plan for det forløb, der bedst passer til borgerens aktuelle udfordringer. Kvalitetssikrer rapporter og slutnotater der skal ud af huset. Er ansvarlig for indholdet på Labances hjemmeside. Ad hoc opgaver.

Tlf. 2612 2312, annette@labance.dk

Lise Andrén Thomsen, jobkonsulent (praktik, afklaring, karrierevejledning og søvnvejledning)


Lise er jobkonsulent hos Labance og arbejder med individuelle samtaler med borgere, der skal i ekstern praktik. I den forbindelse har Lise også tæt kontakt med både private og offentlige virksomheder. I sit arbejde er Lise optaget af at støtte og motivere den enkelte til forandring mod nye muligheder. Samtidig er Lise optaget af at skabe gode match mellem borgere og virksomheder.

Tlf. 7192 4396, lise@labance.dk

Ole Skov, jobkonsulent (intern praktik & afklaring)


Ole har ansvar for Labances interne afklarings- og praktiksted, Kompagniet. I Kompagniet lægges der vægt på, at borgerne arbejder i trygge rammer, hvor det er muligt at udfordre borgerne arbejdsmæssigt samtidig med, at der tages hensyn til deres udfordringer. I forhold til arbejdsmarkedet arbejdes der med motivation, med at ruste borgere til arbejds-markedet enten med skånevilkår eller opkvalificering i de tilfælde, hvor borgeren har været fraværende på arbejdsmarkedet i længere tid samt rent grund-læggende træning i, at være på arbejdsmarkedet igen.

Ole er uddannet folkeskolelærer og har en masteruddannelse i kommunikation. Siden 1990 har han arbejdet indenfor beskæftigelsesområdet som underviser, kommunikationsmedarbejder, vejleder, jobkonsulent, mentor, coach, mv.

Tlf. 3042 7641, ole@labance.dk

Anita Fasterholt,  coach (hjernerystelse, stress, depression, angst, mentor, praktik)


Anita arbejder med individuelle samtaleforløb, coaching såvel som mestrings-gruppeforløb i håndtering af overbelastninger som bla har udløst stress, angst og/eller depression. Hun arbejder med respekt for den enkelte og de problemstillinger og udfordringer der fylder i nuet. Hun inddrager ofte mindfulness og kroppen i sine forløb, fx ved stresstilstande. Anita har bred erfaring med at arbejde med unge og voksne med psykiske og sociale problemstillinger herunder borgere med forskellige psykiske diagnoser. Hun har erfaring med mentoropgaver, hvor hun først og fremmest skaber en tillidsfuld relation til borgeren og har støttende og motiverende samtaler, og hvor hun samtidig har tæt samarbejde med de sagsbehandlere der er tilknyttet borgerens forløb. Anita er glad for at arbejde helhedsorienteret og tværfagligt, for at opnå det bedste resultat sammen med borgeren.

Anita er uddannet psykoterapeut og mindfulness instruktør. Og har arbejdet som jobkonsulent, projektleder, virksomhedskonsulent, vejleder, faglærer, leder og håndarbejdslærer.

Jennifer Aas, jobkonsulent og coach (praktik, afklaring, karrierevejledning, fastholdelse, coach, mestringsforløb)


Jennifer arbejder som jobkonsulent og coach. Er tilknyttet forløb med fastholdelse, praktik, karrierevejledning og afklaring af arbejdsevnen. Som coach er Jennifer tilknyttet mestringsforløb herunder stress, angst og depression. Jennifer har gennem flere år arbejdet med en bred vifte af forløb inden for beskæftigelsesområdet som socialfaglig konsulent.

Tlf. 4192 4242, jennifer@labance.dk

Medarbejdere