Medarbejdere

Medarbejdere

Marianne Cwarzko, indehaver


Marianne er uddannet økonom og certificeret stress- og trivselscoach. Hun er en erfaren coach og underviser med stor erfaring omkring arbejdsfast-
holdelse og forebyggelse af stress og udarbejdelse af trivsels- og stresshåndteringsforløb for privatpersoner og virksomheder. Marianne står for en række forløb, der alle har til formål at skabe tilbagevenden til arbejdsmarkedet og arbejdsfastholdelse på arbejdspladsen - ved hjælp af viden og effektive og anvendelige værktøjer. Her anvendes både operationelle såvel som funktionelle metoder, som
er nemme at anvende på jobbet og i privatlivet. Dermed skabes gode og holdbare resultater.


Tlf. 2396 7008, marianne@labance.dk


Jytte Green, psykomotorisk terapeut (stress,

depression, angst, coachsamtaler)


Jytte er ansat som psykomotorisk terapeut, og arbejder dels med vores kropslige tilbud og dels som coach. Kropsligt arbejdes der med lette øvelser, for at optimere den enkelte deltagers styrke, flow og bevægelse. Kropsbevidsthed, visualisering og afspænding er alle metoder, der reducerer stress og lindrer smerter. Som coach er Jytte kendetegnet ved at være tillidsskabende og skabe gode alliancer med borgerne, god til at skabe rammer og struktur i hverdagen, igangsætte forandring samt vække iboende motivation. Jytte har desuden mange års erfaring indenfor ledelse, undervisning, coaching og familierådgivning.


Tlf. 2424 3588, jytte@labance.dk

Hanne Frølund, administration (ansat i fleksjob).


Hanne er ansat i fleksjob på nedsat tid, og er ansvarlig for de ansattes lønregnskab, fakturering og betaling. Hanne er internt indkøbsansvarlig.  Endvidere er Hanne med i vores APV-udvalg, der har til opgave at skabe trivsel for de ansatte i Labance.  Ad hoc opgaver.

Hanne er oprindeligt uddannet bankassistent.


Tlf. 6173 9464, hanne@labance.dk

Lotte Petersen, psykolog (stress, depression, angst,

coachsamtaler, psykologsamtaler, commotio)


Lotte er specialist indenfor chok, traumer, kroniske smerter og hjernerystelse. Hun arbejder blandt andet med SE (Somatic Experiencing) som er en terapeutisk metode til at mindske og opløse stressreaktioner fra chok og traumer. Hun har desuden stor erfaring i at arbejde med borgere ramt af hjernerystelse og senfølger heraf.Tlf. 6145 6821, lotte@labance.dk

Annette Moser, fleksjobber, psykolog (visitationssam-

taler, kvalitetssikring, hjemmeside).


Er ansat i fleksjob og arbejder tre dage om ugen i Labance. Varetager visitationssamtaler hvor jeg sammen med borgeren udarbejder en plan for det forløb, der bedst passer til borgerens aktuelle udfordringer. Kvalitetssikrer rapporter og slutnotater der skal ud af huset. Er ansvarlig for indholdet på Labances hjemmeside. Ad hoc opgaver.


Tlf. 6142 9147, annette@labance.dk

Gitte Maj Riisager,

Jobkonsulent (praktik, mentor, karrierecoaching)


Gitte Maj arbejder i som Jobkonsulent, mentor og karrierecoach. Gitte Maj har et bredt arbejdsmæssigt netværk at trække på eksempelvis i arbejdet med at finde eksterne praktiksteder. Gitte Maj tager altid udgangspunkt i borgers ønsker og ressourcer, er god til at motivere og finde gode og vedvarende løsninger i tæt samarbejde med borgeren.

Gitte Maj er uddannet mentor og har en NLP-uddannelse.

Tlf. 6173 7639, gittemaj@labance.dk

Morten Vogter, indehaver


Morten har gennem flere år arbejdet som job-/virksomhedskonsulent, hvor et af de vigtigste fokusområder er at lave det perfekte match mellem virksomhed og praktikant, der bygger på en grundig forventningsafstemning. Dernæst har han et godt og bredt netværk af virksomhedskontakter samt en god forståelse for virksomhedernes opbygning og behov. Det er en målsætning at alle praktikker skal være en nem og tryg proces for alle parter. Morten er desuden uddannet sælger og professionel soldat, og har tidligere arbejdet som selvstændig erhvervsdrivende igennem en længere årrække.

Tlf. 6173 7640, morten@labance.dk

Mikael Rasmussen, (søvnforløb)


Mikael arbejder med søvnrådgivning både i individuelle forløb og på hold.

Mikael har en teoretisk pædagogisk grunduddannelse fra Københavns Universitet/Lærerhøjskolen. Han er underviser og foredragsholder inden for psykisk arbejdsmiljø. Mikael er en af Danmarks bedste og mest erfarne søvnvejledere, og er kendt for en række programmer på TV, hvor han hjælper danskerne med at få den gode nattesøvn. Medforfatter til bogen: Sov godt hele natten, Gyldendal 2010.


Tlf. 2143 8021, mikael@labance.dk

Ole Skov, jobkonsulent (intern praktik & afklaring)


Ole har ansvar for Labances interne afklarings- og praktiksted, Kompagniet. I Kompagniet lægges der vægt på, at borgerne arbejder i trygge rammer, hvor det er muligt at udfordre borgerne arbejdsmæssigt samtidig med, at der tages hensyn til deres udfordringer. I forhold til arbejdsmarkedet arbejdes der med motivation, med at ruste borgere til arbejds-markedet enten med skånevilkår eller opkvalificering i de tilfælde, hvor borgeren har været fraværende på arbejdsmarkedet i længere tid samt rent grund-læggende træning i, at være på arbejdsmarkedet igen.

Ole er uddannet folkeskolelærer og har en masteruddannelse i kommunikation. Siden 1990 har han arbejdet indenfor beskæftigelsesområdet som underviser, kommunikationsmedarbejder, vejleder, jobkonsulent, mentor, coach, mv.

Tlf. 3042 7641, ole@labance.dk

Vivi Ann Halkjær, fysioterapeut (smertemestring,

fysioterapeut, coachsamtaler, APV, commotio)


Vivi Ann arbejder med borgere der har kroniske og langvarige smerteproblematikker, hjernerystelsesforløb samt andre fysiske udfordringer i forhold til en tilbagevending til arbejdsmarkedet. Vivi Ann har både undervisning på hold, individuelle tilrettelagte forløb og øvelsesvejledning. Vivi Ann er desuden tilknyttet Kompagniet i forhold til arbejdspladsindretning for den enkelte borger, der er i forløb der.

Vivi Ann er uddannet fysioterapeut i 2000, har specialuddannelse i McKenzie, med speciale i ryg, certificeret sundhedscoach, Pilates instruktør samt har en bred viden og uddannelse om smerters påvirkning på krop, psyke og adfærd. Er desuden arbejdsmiljøuddannet.

Tlf. 6143 6821, viviann@labance.dk

Hanne Schneekloth, psykomotorisk terapeut

(bevægelse & afspænding)


Hanne underviser i den kropslige del af angst og depressions-/stressforløbet samt med individuelle forløb i afspændingspædagogik. Hanne har fokus på "learning by doing" og bruger de klassiske afspændings- og åndedrætsøvelser, lette garuda (flow) øvelser, Do-in og meditation for at berolige nervesystemet.

Hanne er uddannet psykomotorisk terapeut, zen-shiatsu terapeut, zoneterapeut, kranio sakral terapeut, pilates-og garuda instruktør, stressvejleder og ernæringsvejleder. Hanne har siden 1990 arbejdet med trivsel/sundhedsfremme samt forebyggelse af arbejds-skader og stress i offentlige styrelser og private firmaer.

Marianne Oppelstrup,

Jobkonsulent, kostvejleder (praktik og kostvejledning)


Marianne er ansat som jobkonsulent i Labance. Marianne tror på vigtigheden af, at skabe den nære relation med borger, virksomhed og sagsbehandler, for at et praktikforløb for den enkelte borger får det bedst mulige forløb. Desuden arbejder Marianne med borgere, der har brug for kostvejledning for at kunne tilknyttes arbejdsmarkedet igen.

Marianne har en uddannelse i human ernæring, og er desuden uddannet fysiurgisk massør og zoneterapeut.

Lone Felby, psykolog (stress, depression, angst, coachsamtaler, psykologsamtaler)


Lone arbejder med individuelle samtaleforløb, coaching såvel som gruppeforløb, hvad enten fokus har været på håndtering af stress, psykisk lidelse eller kroniske smerter. Lones udgangspunkt er, at alle har ressourcer, også selvom de kan opleves begrænsede, fastlåste eller ikke til at få øje på. I samtaler er fokus altid fremadrettet, på at styrke den enkeltes mestring af egen livs- og arbejdssituation.

Lone er uddannet psykolog i 1997 (autoriseret 2005). Lone har de seneste 10 år arbejdet med psykisk sårbares tilknytning til arbejdsmarkedet, samt med stresshåndteringsforløb.

Tlf. 6141 7785, lone@labance.dk

Stine Friis,  fysioterapeut

(hjernerystelse, senfølger af hjernerystelse)


Stine er ansat som fysioterapeut og er specialiseret indenfor arbejdet med borgere der er ramt af hjernerystelse eller senfølger af hjernerystelse. Stines tilgang er grundlæggende helhedsorienteret dog med hjernen i fokus, hvor der er fokus på både krop, syn, balance, adfærd og mestring af egen situation. Stine har en efteruddannelse indenfor funktionel neurologi med metoden Z-health og BrainBalance og har desuden en bred erfaring indenfor psykiatri, kost & træning samt undervisning.Tlf. 6173 3821, friis@labance.dk

Janne Andersen Thomsen jobkonsulent, mentor

(praktik & afklaring)


Janne er jobkonsulent og arbejder med at etablere praktik til borgere på virksomheder i nærområdet. Jannes tilgang er anerkendende, og hun er optaget af, at samarbejde med borgerne i, at komme videre i deres arbejdsliv.

Janne er desuden uddannet i mindfulness, trivselsambassadør og stresscoach samt indenfor IT-området.

Tlf. 6173 9491, janne@labance.dk

Lise Andrén Thomsen, jobkonsulent (praktik &

afklaring, karrierevejledning)


Lise er jobkonsulent hos Labance og arbejder med individuelle samtaler med borgere, der skal i ekstern praktik. I den forbindelse har Lise også tæt kontakt med både private og offentlige virksomheder. I sit arbejde er Lise optaget af at støtte og motivere den enkelte til forandring mod nye muligheder. Samtidig er Lise optaget af at skabe gode match mellem borgere og virksomheder.

Tlf. 7192 4396, lise@labance.dk

Anita Hansen, psykolog (stress, depression, angst,

coachsamtaler, psykologsamtaler)


Anita arbejder som underviser og coach på depressions- og stressforløb samt angstforløb. Anita har særligt opmærksomhed på at kunne vække borgernes egne iboende evner og kræfter til, at skabe balance både nu og i livet fremadrettet. Anita er specialiseret i individuel mestring af stress, angst og depression og har lang erfaring i undervisning i stresshåndtering for grupper. 

Anita er uddannet psykolog (autoriseret 2006) og psykomotorisk terapeut. Hun er certificeret mindfulness underviser fra UC San Diego Center for Mindfulness. Anita har gennem mange år arbejdet som erhvervspsykolog med fokus på psykisk arbejdsmiljø i danske virksomheder.


Tlf. 2848 0618, ah@detgodeliv.dk

Mette Borup Dresler, jobkonsulent & karrierecoach

(praktik, afklaring, karrierevejledning, commotio)


I Labance arbejder Mette som jobkonsulent og som karrierecoach. Hun etablerer praktikker i private og offentlige virksomheder samt giver karrierevejledning til de borgere, der har brug for støtte til at finde fodfæstet på arbejdsmarkedet igen eller som skal søge nye græsgange. Mette har desuden specialviden om hjernerystelse, blandt andet i forhold til hvilke rammer og vilkår der skal være tilstede i et praktikforløb, for borgere der er ramt af hjernerystelse. Mette arbejder helhedsorienteret og søger altid at undersøge borgerens problemstilling ud fra flest mulige vinkler og gennem oprigtigt interesserede spørgsmål.

Mette har en uddannelse som Cand. Soc. Human Ressource Management med speciale i professionalisme og håndtering af borgere med hjernerystelse.

Tlf. 6143 7641, mette@labance.dk

LABANCE

          Edithsvej 2A, 1.sal

     2600 Glostrup

tlf. 23 96 70 08

             info@labance.dk