Praktik og afklaringsforløb

Praktik og afklaringsforløbIntern afklaring

Dette forløb er for dig, som har store barrierer i forhold til arbejdsmarkedet og hvor arbejdsevnen er betydeligt nedsat til mellem 1-4 timer. Afklaringen foregår i trygge omgivelser i Labances lokaler.

Læs mere i pjecen


Intern praktik

Formålet med dette forløb, er at træne dig i en reel jobfunktion i et reelt virksomhedsmiljø. Praktikken foregår i trygge omgivelser i Labances lokaler.

Læs mere i pjecen


Ekstern afklaring

Afklaringsforløb er et tilbud til dig, der har været længe væk fra arbejdsmarkedet eller hvor der af andre grunde er behov for at kortlægge kompetencer, samt psykiske-, fysiske- og sociale ressourcer.  

Læs mere i pjecen


Ekstern praktik

En praktik i en virksomhed, er for dig, som har brug for en skånsom opstart på arbejdsmarkedet.

Læs mere i pjecen


Mentor/coach

Mentor/coach aftales individuelt og kan omhandle alt fra jobmatch, praktiske problemstillinger.