APV-arbejdspladsvurdering

APV-arbejdspladsvurderingAPV-arbejdspladsvurdering

I en APV (arbejdspladsvurdering) er der mulighed for at få en faglig vurdering og en ergonomisk gennemgang af den enkeltes arbejdspladsen. Det kan være i forhold til en praktik, afklaringsforløb eller i en fastholdelse. I vurdering tages der udgangspunkt i arbejdsgange, opgaveløsning pausemønster, hjælpemidler og skånehensyn.