Værdier

Værdier

Værdier


Værdierne i Labance er de grundpiller, som vi arbejder ud fra, og som vi har erfaret giver de bedste forudsætninger for samarbejdet mellem borgeren og medarbejderne i Labance. 


Ligeværdighed

I Labance tilstræber vi, at møde vore borgere ligeværdigt, vel vidende, at vi holder noget af borgerens liv og helbred i vore hænder. Vi er hjælpere i forhold til borgere, der har brug for hjælp. På den måde, er vi ikke ligestillede, men har forskellige roller i vort kommende samarbejde. Det betyder, at vi i Labance har et særligt ansvar for, at borgerne føler sig værdsat og imødekommet i medmenneskelighed og ligeværdighed. 


Anerkendelse

Alle mennesker har brug for positiv inspiration, anerkendelse og støtte for at udvikle sig. Den anerkendende tilgang bygger blandt andet på følgende grundantagelse: At konstruktiv og anerkendende opmærksomhed øger vores selvværd, giver os mere mod på nye udfordringer og giver os mod til at løse vore vanskeligheder eller at søge hjælp til det.


Sammen med borgeren kigger vi på det, der virker, og lader det være inspiration til endnu bedre løsninger i fremtiden. Ikke at der ikke må fokuseres på problemer, men ved at fokusere og anerkende det der virker, vil man oftest opleve øget motivation og håb, i modsætning til fokus på tab og ærgrelse, der til tider kan vedligeholde en negativ spiral.  Vores holdning er, at alle har ressourcer. Sammen med borgeren, identificerer vi de muligheder, der er til rådighed og vores indstilling er, at det kan betale sig, at tænke og handle på nye måder, der passer til den virkelighed vi nu er havnet i.Holistisk tilgang

Vores tilgang til borgerne er helhedsorienteret. Det vil sige, at vi nøje lytter til borgerens egen forklaring eller fortolkning af sin situation. Dernæst vil vi ud fra vores erfaringer og viden, inddrage de tværfaglige kompetencer vi finder relevante, for at løse eller bedre situationen/tilstanden. I sidste ende handler det om, at borgeren bliver i stand til, at genoptage sit arbejde.


Det relationelle

Mennesket er et relationelt væsen. Det er sammen med andre, at vi trives, lærer nyt og udfolder os. Derfor vægter vi relationen højt hos os. Et godt samspil og samarbejde mellem Labances medarbejdere og borgerne er et vigtigt udgangspunkt for, at forandring kan finde sted, og nye handlemåder kan indlæres. Dertil kommer at et godt samarbejde øger motivationen og engagementet og på den måde styrker hele processen i det forløb, som borgerne deltager i.