Forside 2

Firmaprofil:

Labance er en tværfaglig virksomhed, der hjælper sygemeldte og ledige borgere tilbage til arbejdsmarkedet. Til kommuner tilbydes en bred vifte af forløb, der alle har til formål, at begrænse sygeperioden for sygemeldte borgere, således at de kan komme tilbage til arbejdsmarkedet igen. Til virksomheder tilbydes forløb, der kan optimere muligheden for, at fastholde medarbejdere på arbejdspladsen samt forløb der støtter en sygemeldt medarbejder i sin tilbagevenden til arbejdspladsen.


Alle vores forløb er kendetegnet ved, at være professionelle og målrettede med et klart fokus på arbejdsmarkedet. Vi gør en dyd ud af, at skabe et trygt og nærværende miljø for alle borgerne, hvilket giver glade og engagerede borgere i vores forløb. Vores forløb er desuden kendetegnet ved, at være fleksible med mulighed for, at tilpasse forløb til den enkeltes behov. Med udgangspunkt i den enkeltes situation, vil borgerne blive præsenteret for viden og indsigt samt konkrete værktøjer, der gør borgerne i stand til at vende styrket tilbage til arbejdsmarkedet igen. Vi arbejder helhedsorienteret, hvilket vil sige, at vi inddrager både det psykiske og fysiske i vores forløb.

 

Troen på langtidsholdbare løsninger hos os, er stor. ”Quick Fix” giver kun kortsigtede løsninger, og det er der hverken menneskelig eller finansiel gevinst ved. Labances holdning er, at der skal være et klart formål ved hver enkelt indsats, som skal være både afstemt og ikke mindst - realistisk.


Mange af vores sager er kendetegnet ved stor kompleksitet, og vi oplever ofte, at vi modtager sager, hvor andre aktører har kastet håndklædet i ringen. Ingen sag er for lille, og ingen sag er for stor. Vi lægger altid ud med en individuel samtale med den enkelte borger, for at vurdere om problematikken er indenfor vores kompetencefelt. Skulle et forløb undervejs udvikle sig i en utilsigtet retning, tager vi straks fat i de involverede parter, for at finde en fælles løsning.


Vi hjælper årligt ca. 800 sygemeldte borgere til en fastholdelse eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet, og samarbejder med flere kommuner på Vestegnen.

 

Vi har tavshedspligt i forhold til personfølsomme og fortrolige oplysninger, som vi har kendskab til via vores arbejde. Såfremt der er en saglig grund til at dele fortrolige oplysninger internt i kommunen, vil det normalt være berettiget at gøre det. Forstået således, at videregivelsen er nødvendig for, at kommunen kan udføre sine lovpligtige opgaver.


Ift. datasikkerhed sørger vi for, at vi lever op til EU’s gældende regler vedrørende persondataloven. E-mails der indeholder fortrolige og følsomme personoplysninger er altid krypteret, når de sendes internt og eksternt i kommunen. Krypterede e-mails modtages i - og afsendes fra - sikre e-postkasser.


Iværksætter-diplom


I 2017 blev Labance tildelt Iværksætterdiplomet af Glostrup Kommune. Iværksætterdiplomer tildeles efter et pointsystem, hvor Glostrup Kommune ønsker at anerkende iværksætterens indsats med en ny virksomhed, som baserer sig på virksomhedens levetid og vækst i antal medarbejdere som målepunkter.


Vi hjælper årligt

ca. 800 sygemeldte borgere

til en fastholdelse eller

tilbagevenden til

arbejdsmarkedet