Medarbejdere

Medarbejdere

Marianne Cwarzko, indehaver


Marianne er uddannet økonom og certificeret stress- og trivselscoach. Hun er en erfaren coach og underviser med stor erfaring omkring arbejdsfastholdelse og forebyggelse af stress og udarbejdelse af trivsels- og stresshåndteringsforløb for privatpersoner og virksomheder. Hun står for en række forløb, der alle har til formål at skabe tilbagevenden til arbejdsmarkedet og arbejdsfastholdelse på arbejdspladsen - ved hjælp af viden og effektive og anvendelige værktøjer. Her anvendes både operationelle såvel som funktionelle metoder, som er nemme at anvende på jobbet og i privatlivet. Dermed skabes gode og holdbare resultater.


Tlf. 2396 7008, marianne@labance.dk


Jytte Green, psykomotorisk terapeut (stress,

depression, angst, coachsamtaler)


Jytte er uddannet psykomotorisk terapeut, og har mange års erfaring indenfor ledelse, undervisning, coaching og familierådgivning. I den kropslige del af vores tilbud arbejder hun, gennem lette øvelser, med at optimere den enkelte deltagers styrke, flow og bevægelse. Kropsbevidsthed, visualisering og afspænding er alle metoder, der reducerer stress, lindrer smerter, og skaber drømme og mål at gå efter.

Indsigt og bevidsthed i kroppens funktion sat i et psykologisk perspektiv giver nye handlemuligheder.


Tlf. 2424 3588, jytte@labance.dk

Hanne Frølund, administrativ medarbejder

(administration, regnskab).


Hanne er uddannet bankassistent og er medansvarlig for økonomien i Labance. Hanne sørger for, at de ansatte får løn, og er ansvarlig for fakturering og betaling. Hanne er også ansvarlig for indkøb. Endvidere er Hanne med i vores APV-udvalg, hvor Hanne sørger for at de ansatte trives.

Hanne har også andre administrative opgaver, blandt andet sørger Hanne for, at udfærdige et årshjul der viser hvem der skal undervise hvornår og hvilket emne der skal undervises i. Hanne laver også en ferieplan, for de ansatte, og har overblikket over hvornår de ansatte holder ferie.


Tlf. 6173 9464, hanne@labance.dk

Lotte Petersen, psykolog (stress, depression, angst,

coachsamtaler, psykologsamtaler)


Lotte er uddannet psykolog og SE-kropspsykoterapeut. Lotte har arbejdet med sygemeldte borgere siden 2001. Lotte er delvis på efterløn og arbejder 2 dage om ugen i Labance, hvor hun er tilknyttet forløb for borgere med, kroniske smerter, angst og depression samt stress.Tlf. 6145 6821, lotte@labance.dk

Annette Moser, fleksjobber, psykolog (visitationssam-

taler til mestringsforløb, kvalitetssikring, hjemmeside).


Til den første samtale (visitationssamtalen), finder borgeren og Annette sammen ud af, hvilken et mestringsforløb der bedst passer til borgerens aktuelle udfordringer. Målet med forløbet i Labance er, at borgeren støttes bedst muligt i at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet.


Tlf. 6142 9147, annette@labance.dk

Stine Munch, cand.comm og cand.mag.psych.

(karriere-coach)


Efteruddannet i den metakognitive metode, som MindStrain Coach. Speciale i stress, foredragsholder og underviser i psykisk arbejdsmiljø siden 2006. Stine har endvidere baggrund i beskæftigelsesbranchen som underviser i virksomhedskontakt og effektiv jobsøgning og er hovedforfatter til den anmelderroste håndbog ”Moderne Jobsøgning”. Netop de to kompetencer, stress og jobsøgning, i kombination gør, at forløbet på kompetent vis kan tilgodese den stress-tilstand som deltagerne er i eller er på vej ud af – og bevæge processen i den rigtige retning mod jobmarkedet.

Tlf. 2613 1169, stine@metacare.dk

Tlf. 4042 6272, lone@labance.dk

Lone Felby, psykolog (stress, depression, angst, coachsamtaler, psykologsamtaler)


Lone er uddannet psykolog i 1997 (autoriseret 2005). Lone har de seneste 10 år arbejdet med psykisk sårbares tilknytning til arbejdsmarkedet, samt med stresshåndteringsforløb. Lone har gode erfaringer med individuelle samtaleforløb, coaching såvel som gruppeforløb, hvad enten fokus har været på håndtering af stress, psykisk lidelse eller kroniske smerter. Lones udgangspunkt er, at alle har ressourcer, også selvom de kan opleves begrænsede, fastlåste eller ikke til at få øje på. I samtaler er fokus altid fremadrettet, på at styrke den enkeltes mestring af egen livs- og arbejdssituation. Mikael Rasmussen, (søvnforløb)


Mikael har en teoretisk pædagogisk grunduddannelse fra Københavns Universitet/Lærer-højskolen. Han er underviser og foredragsholder inden for psykisk arbejdsmiljø. Mikael er en af Danmarks bedste og mest erfarne søvnvejledere, og er kendt for en række programmer på TV hvor han hjælper danskerne med at få den gode nattesøvn. Medforfatter til bogen: Sov godt hele natten, Gyldendal 2010.


Tlf. 2143 8021, mikael@labance.dk

Ole Skov, jobkonsulent (intern praktik & afklaring)


Ole er uddannet folkeskolelærer og har en masteruddannelse i kommunikation. Siden 1990 har han arbejdet indenfor beskæftigelsesområdet som underviser, kommunikationsmedarbejder, vejleder, jobkonsulent, mentor, coach, mv. Ole har ansvar for Labances interne afklarings- og praktiksted, Kompagniet. I Kompagniet lægger han vægt på, at deltagerne arbejder i trygge rammer og at vi dels udfordrer dem arbejdsmæssigt og dels tager hensyn til deres udfordringer.

Tlf. 3042 7641, ole@labance.dk

Vivi Ann Halkjær, fysioterapeut (smertemestring,

fysioterapeut, coachsamtaler, APV)


Vivi Ann er uddannet fysioterapeut i 2000, specialud-dannelse i Mckenzie, med speciale i ryg, certificeret sundhedscoach, Pilates instruktør samt har en bred viden og uddannelse om smerters påvirkning på krop, psyke og adfærd. Hun er desuden arbejdsmiljø-uddannet. Vivi Ann har de sidste 10 år arbejdet med kroniske og langvarige smerteproblematikker samt fysiske udfordringer i forhold til en tilbagevending til arbejdsmarkedet. Vivi Ann har både undervisning på hold, individuelle tilrettelagte forløb og øvelses-vejledning. Der hvor der vurderes nødvendig, er der et tværfagligt samarbejde med psykologerne.

Tlf. 6143 6821, viviann@labance.dk

Hanne Schneekloth, psykomotorisk terapeut

(bevægelse & afspænding)


Hanne er uddannet psykomotorisk terapeut, zen-shiatsuterapeut, zoneterapeut, (kraniosacralterapeut), pilates-og garuda instruktør, (stressvejleder) og (ernæringsvejleder).

Hanne har siden 1990 arbejdet med trivsel/sundheds-fremme samt forebyggelse af arbejdsskader og stress i offentlige styrelser og private firmaer. Hun underviser i den kropslige del af angst og depressions/stress forløbet samt i enetimer i afspændingspædagogik. Hanne har fokus på "learning by doing" og bruger de klassiske afspændings- og åndedrætsøvelser, lette garuda (flow) øvelser, Do-in og meditation for at berolige nervesystemet.

Tlf. 6173 7640, morten@labance.dk

Morten Vogter, ledelse (praktik & afklaring, karrierevejledning


Morten har gennem flere år arbejdet som job-/virksomhedskonsulent, hvor et af de vigtigste fokusområder er at lave det perfekte match mellem virksomhed og praktikant, der bygger på en grundig forventningsafstemning. Dernæst har han et godt og bredt netværk af virksomhedskontakter samt en god forståelse for virksomhedernes opbygning og behov. Det er en målsætning at alle praktikker skal være en nem og tryg proces for alle parter. Morten er desuden uddannet sælger og professionel soldat, og har tidligere arbejdet som selvstændig erhvervsdrivende igennem en længere årrække.

.


Anne Bennike,  jobkonsulent (praktik & afklaring,

karrierevejledning


Anne er uddannet socialrådgiver, og har gennem mange år været ansat inden for beskæftigelsesområdet i kommunalt regi. Hun har de seneste år haft en alsidig kasket og været fungerende (koordinerende) sagsbehandler, virksomhedskonsulent for sygemeldte, fleksjobkonsulent samt fastholdelseskonsulent og nøgleperson på handicapområdet. Hun brænder for den tætte relation og for det gode samarbejde med borgere, virksomheder og sagsbehandlere m.fl., der muliggør lige præcis den gode håndholdte og skræddersyede indsats for borgerne. Annes har fokus på, at få potentialer og gode match frem i lyset. Anne er desuden vores socialfaglige konsulent, der holder os ajour med gældende lovgivning.Tlf. 6143 7641, anne@labance.dk

Janne Andersen Thomsen jobkonsulent, mentor

(intern praktik & afklaring, karrierevejledning)


Oprindeligt uddannet indenfor IT området. Akademi-uddannelse i ledelse og har været faglig aktiv i mange år. Ligeledes været tillidsrepræsentant i mange år. Desuden uddannet i mindfulness, trivselsambassadør og stresscoach. Jannes tilgang er anerkendende, og hun arbejder med udvikling frem for afvikling. Igennem de seneste år har hun arbejdet med konflikthåndtering og støttet mennesker, der på en eller anden måde er gået i stå eller har haft brug for støtte til at komme videre i deres liv. Vi løser problemet sammen, og derfor er det vigtigt, at du er med fra starten.

Tlf. 6173 9491, janne@labance.dk

Lise Andrén Thomsen, jobkonsulent (praktik &

afklaring, karrierevejledning)


Lise er jobkonsulent hos Labance og arbejder med individuelle samtaler med borgere, der skal i ekstern praktik. I den forbindelse har Lise også tæt kontakt med både private og offentlige virksomheder. I sit arbejde er Lise optaget af at støtte og motivere den enkelte til forandring mod nye muligheder. Samtidig er Lise optaget af at skabe gode match mellem borgere og virksomheder.

Tlf. 7192 4396, lise@labance.dk

Anita Hansen, psykolog (stress, depression, angst,

coachsamtaler, psykologsamtaler)


Anita er uddannet psykolog (autoriseret 2006) og psykomotorisk terapeut. Hun er certificeret mindfulness underviser fra UC San Diego Center for Mindfulness.

Anita har gennem mange år arbejdet som erhvervs-psykolog med fokus på psykisk arbejdsmiljø i danske virksomheder, sideløbende har hun særligt speciale i individuel behandling af stress, angst og depression. Gennem 13 år har hun undervist i stresshåndtering på gruppeforløb. I sit daglige virke har Anita særligt opmærksomhed på, at kunne vække vores egne iboende evner og kræfter til, at skabe balance både nu og i livet fremadrettet.


Tlf. 2848 0618, ah@detgodeliv.dk

LABANCE

          Edithsvej 2A, 1.sal

     2600 Glostrup

tlf. 23 96 70 08

             info@labance.dk