Medarbejdere

Medarbejdere

Marianne Cwarzko, indehaver


Marianne er uddannet økonom og certificeret stress- og trivselscoach. Hun er en erfaren coach og underviser med stor erfaring omkring arbejdsfastholdelse og forebyggelse af stress og udarbejdelse af trivsels- og stresshåndteringsforløb for privatpersoner og virksomheder. Hun står for en række forløb, der alle har til formål at skabe tilbagevenden til arbejdsmarkedet og arbejdsfastholdelse på arbejdspladsen - ved hjælp af viden og effektive og anvendelige værktøjer. Her anvendes både operationelle såvel som funktionelle metoder, som er nemme at anvende på jobbet og i privatlivet. Dermed skabes gode og holdbare resultater.


Tlf. 2396 7008, marianne@labance.dk


Jytte Green, psykomotorisk terapeut (stress,

depression, angst, coachsamtaler)


Jytte er uddannet psykomotorisk terapeut, og har mange års erfaring indenfor ledelse, undervisning, coaching og familierådgivning. I den kropslige del af vores tilbud arbejder hun, gennem lette øvelser, med at optimere den enkelte deltagers styrke, flow og bevægelse. Kropsbevidsthed, visualisering og afspænding er alle metoder, der reducerer stress, lindrer smerter, og skaber drømme og mål at gå efter.

Indsigt og bevidsthed i kroppens funktion sat i et psykologisk perspektiv giver nye handlemuligheder.


Tlf. 2424 3588, jytte@labance.dk

Hanne Frølund, administrativ medarbejder

(administration, regnskab).


Hanne er uddannet bankassistent og er medansvarlig for økonomien i Labance. Hanne sørger for, at de ansatte får løn, og er ansvarlig for fakturering og betaling. Hanne er også ansvarlig for indkøb. Endvidere er Hanne med i vores APV-udvalg, hvor Hanne sørger for at de ansatte trives.

Hanne har også andre administrative opgaver, blandt andet sørger Hanne for, at udfærdige et årshjul der viser hvem der skal undervise hvornår og hvilket emne der skal undervises i. Hanne laver også en ferieplan, for de ansatte, og har overblikket over hvornår de ansatte holder ferie.


Tlf. 6173 9464, hanne@labance.dk

Lotte Petersen, psykolog (stress, depression, angst,

coachsamtaler, psykologsamtaler)


Lotte er uddannet psykolog og SE-kropspsykoterapeut. Lotte har arbejdet med sygemeldte borgere siden 2001. Lotte er delvis på efterløn og arbejder 2 dage om ugen i Labance, hvor hun er tilknyttet forløb for borgere med, kroniske smerter, angst og depression samt stress.Tlf. 6145 6821, lotte@labance.dk

Annette Moser, fleksjobber, psykolog (visitationssam-

taler til mestringsforløb, kvalitetssikring, hjemmeside).


Til den første samtale (visitationssamtalen), finder borgeren og Annette sammen ud af, hvilken et mestringsforløb der bedst passer til borgerens aktuelle udfordringer. Målet med forløbet i Labance er, at borgeren støttes bedst muligt i at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet.


Tlf. 6142 9147, annette@labance.dk

Gitte Maj Riisager,

Jobkonsulent (praktik, mentor, karrierecoaching)


Gitte Maj er uddannet mentor og har en NLP uddannelse. Arbejder i Labance som Jobkonsulent, mentor og karrierecoach. Gitte Maj har et bredt arbejdsmæssigt netværk at trække på eksempelvis i arbejdet med at finde eksterne praktiksteder. Gitte Maj tager altid udgangspunkt i borgers ønsker og ressourcer, er god til at motivere og finde gode og vedvarende løsninger i tæt samarbejde med borgeren.

Tlf. 6173 7639, gittemaj@labance.dk

Morten Vogter, indehaver


Morten har gennem flere år arbejdet som job-/virksomhedskonsulent, hvor et af de vigtigste fokusområder er at lave det perfekte match mellem virksomhed og praktikant, der bygger på en grundig forventningsafstemning. Dernæst har han et godt og bredt netværk af virksomhedskontakter samt en god forståelse for virksomhedernes opbygning og behov. Det er en målsætning at alle praktikker skal være en nem og tryg proces for alle parter. Morten er desuden uddannet sælger og professionel soldat, og har tidligere arbejdet som selvstændig erhvervsdrivende igennem en længere årrække.

Tlf. 6173 7640, morten@labance.dk

Mikael Rasmussen, (søvnforløb)


Mikael har en teoretisk pædagogisk grunduddannelse fra Københavns Universitet/Lærer-højskolen. Han er underviser og foredragsholder inden for psykisk arbejdsmiljø. Mikael er en af Danmarks bedste og mest erfarne søvnvejledere, og er kendt for en række programmer på TV hvor han hjælper danskerne med at få den gode nattesøvn. Medforfatter til bogen: Sov godt hele natten, Gyldendal 2010.


Tlf. 2143 8021, mikael@labance.dk

Ole Skov, jobkonsulent (intern praktik & afklaring)


Ole er uddannet folkeskolelærer og har en masteruddannelse i kommunikation. Siden 1990 har han arbejdet indenfor beskæftigelsesområdet som underviser, kommunikationsmedarbejder, vejleder, jobkonsulent, mentor, coach, mv. Ole har ansvar for Labances interne afklarings- og praktiksted, Kompagniet. I Kompagniet lægger han vægt på, at deltagerne arbejder i trygge rammer og at vi dels udfordrer dem arbejdsmæssigt og dels tager hensyn til deres udfordringer.

Tlf. 3042 7641, ole@labance.dk

Vivi Ann Halkjær, fysioterapeut (smertemestring,

fysioterapeut, coachsamtaler, APV)


Vivi Ann er uddannet fysioterapeut i 2000, specialud-dannelse i Mckenzie, med speciale i ryg, certificeret sundhedscoach, Pilates instruktør samt har en bred viden og uddannelse om smerters påvirkning på krop, psyke og adfærd. Hun er desuden arbejdsmiljø-uddannet. Vivi Ann har de sidste 10 år arbejdet med kroniske og langvarige smerteproblematikker samt fysiske udfordringer i forhold til en tilbagevending til arbejdsmarkedet. Vivi Ann har både undervisning på hold, individuelle tilrettelagte forløb og øvelses-vejledning. Der hvor der vurderes nødvendig, er der et tværfagligt samarbejde med psykologerne.

Tlf. 6143 6821, viviann@labance.dk

Hanne Schneekloth, psykomotorisk terapeut

(bevægelse & afspænding)


Hanne er uddannet psykomotorisk terapeut, zen-shiatsuterapeut, zoneterapeut, (kraniosacralterapeut), pilates-og garuda instruktør, (stressvejleder) og (ernæringsvejleder).

Hanne har siden 1990 arbejdet med trivsel/sundheds-fremme samt forebyggelse af arbejdsskader og stress i offentlige styrelser og private firmaer. Hun underviser i den kropslige del af angst og depressions/stress forløbet samt i enetimer i afspændingspædagogik. Hanne har fokus på "learning by doing" og bruger de klassiske afspændings- og åndedrætsøvelser, lette garuda (flow) øvelser, Do-in og meditation for at berolige nervesystemet.

Marianne Oppelstrup,

Jobkonsulent, kostvejleder (praktik og kostvejledning)


Marianne har gennem en årrække arbejdet med dagpengemodtager i kommunalt regi, og er ansat som jobkonsulent i Labance. Marianne har en uddannelse i human ernæring, og er desuden uddannet fysiurgisk massør og zoneterapeut. Med denne baggrund og med fokus på individet har Marianne gennem 14 år arbejdet med at skabe et bedre liv for det enkelte menneske.

Marianne tror på vigtigheden i at skabe den nære relation med borger, virksomhed og sagsbehandler, for at et praktikforløb for den enkelte borger får det bedst mulige forløb.

Desuden arbejder Marianne med borgere, der har brug for kostvejledning for at kunne tilknyttes arbejdsmarkedet igen.

Lone Felby, psykolog (stress, depression, angst, coachsamtaler, psykologsamtaler)


Lone er uddannet psykolog i 1997 (autoriseret 2005). Lone har de seneste 10 år arbejdet med psykisk sårbares tilknytning til arbejdsmarkedet, samt med stresshåndteringsforløb. Lone har gode erfaringer med individuelle samtaleforløb, coaching såvel som gruppeforløb, hvad enten fokus har været på håndtering af stress, psykisk lidelse eller kroniske smerter. Lones udgangspunkt er, at alle har ressourcer, også selvom de kan opleves begrænsede, fastlåste eller ikke til at få øje på. I samtaler er fokus altid fremadrettet, på at styrke den enkeltes mestring af egen livs- og arbejdssituation. 

Tlf. 6141 7785, lone@labance.dk

Stine Friis,  fysioterapeut

(hjernerystelse, senfølger af hjernerystelse)


Stine er uddannet fysioterapeut i år 2003 og har en bred erfaring indenfor psykiatri, kost & træning samt undervisning. Har stor erfaring i behandling af en bred vifte af problemstillinger gennem flere år på privat klinik. De sidste 5 år har Stine taget efteruddannelse indenfor funktionel neurologi med metoden Z-Health og Brainbalance og arbejder derfor meget med hjernen i fokus. Stines tilgang er helhedsorienteret og er specialiseret indenfor arbejdet med folk med følger efter hjernerystelse hvor fokus er rettet på både krop, syn, balance, adfærd og mestring af egen situation.Tlf. 6173 3821, friis@labance.dk

Janne Andersen Thomsen jobkonsulent, mentor

(intern praktik & afklaring, karrierevejledning)


Oprindeligt uddannet indenfor IT området. Akademi-uddannelse i ledelse og har været faglig aktiv i mange år. Ligeledes været tillidsrepræsentant i mange år. Desuden uddannet i mindfulness, trivselsambassadør og stresscoach. Jannes tilgang er anerkendende, og hun arbejder med udvikling frem for afvikling. Igennem de seneste år har hun arbejdet med konflikthåndtering og støttet mennesker, der på en eller anden måde er gået i stå eller har haft brug for støtte til at komme videre i deres liv. Vi løser problemet sammen, og derfor er det vigtigt, at du er med fra starten.

Tlf. 6173 9491, janne@labance.dk

Lise Andrén Thomsen, jobkonsulent (praktik &

afklaring, karrierevejledning)


Lise er jobkonsulent hos Labance og arbejder med individuelle samtaler med borgere, der skal i ekstern praktik. I den forbindelse har Lise også tæt kontakt med både private og offentlige virksomheder. I sit arbejde er Lise optaget af at støtte og motivere den enkelte til forandring mod nye muligheder. Samtidig er Lise optaget af at skabe gode match mellem borgere og virksomheder.

Tlf. 7192 4396, lise@labance.dk

Anita Hansen, psykolog (stress, depression, angst,

coachsamtaler, psykologsamtaler)


Anita er uddannet psykolog (autoriseret 2006) og psykomotorisk terapeut. Hun er certificeret mindfulness underviser fra UC San Diego Center for Mindfulness.

Anita har gennem mange år arbejdet som erhvervs-psykolog med fokus på psykisk arbejdsmiljø i danske virksomheder, sideløbende har hun særligt speciale i individuel behandling af stress, angst og depression. Gennem 13 år har hun undervist i stresshåndtering på gruppeforløb. I sit daglige virke har Anita særligt opmærksomhed på, at kunne vække vores egne iboende evner og kræfter til, at skabe balance både nu og i livet fremadrettet.


Tlf. 2848 0618, ah@detgodeliv.dk

Mette Borup Dresler, jobkonsulent & karrierecoach

(praktik, afklaring, karrierevejledning)


I Labance arbejder Mette som jobkonsulent og som karrierecoach. Hun etablerer praktikker i private og offentlige virksomheder samt giver karrierevejledning til de borgere, der har brug for støtte til at finde fodfæstet på arbejdsmarkedet igen eller som skal søge nye græsgange. Mette har desuden specialviden om hjernerystelse, blandt andet i forhold til hvilke rammer og vilkår der skal være tilstede i et praktikforløb, for borgere der er ramt af hjernerystelse.

Mette arbejder helhedsorienteret og søger altid at undersøge borgerens problemstilling ud fra flest mulige vinkler og gennem oprigtigt interesserede spørgsmål.

Mette har en uddannelse som Cand. Soc. Human Ressource Management med speciale i professiona-lisme og håndtering af borgere med hjernerystelse.

Tlf. 6143 7641, mette@labance.dk

LABANCE

          Edithsvej 2A, 1.sal

     2600 Glostrup

tlf. 23 96 70 08

             info@labance.dk