Z-health træning - viden og forståelse

Z-health træning - viden og forståelse  For borgere med hjernerystelse - post commotionelt syndrom(PCS)

   

  Z-health

  Z-health er et amerikansk bevægelses- og træningssystem baseret på funktionel neurologi. Det har sit udspring i nervesystemet og den seneste hjerneforskning og er grundlagt af kiropraktor Eric Cobb.

  Her er fokus på kroppen som helhed med undersøgelse og træning af det visuelle system (øjnene), det vestibulære system (indre øre)/balancesansen og proprioceptive system (kroppens muskler og ledsans). Hvis disse systemer samarbejder optimalt, dannes der grundlag for god bevægelse, optimal sanseintegration og god kognitiv funktionsevne.


  Målet med træningen er at skabe balance mellem systemerne, og skabe de bedste betingelser for at borgeren kan genvinde tabte arbejds- og dagligdagsfunktioner.


  Målgruppen

  Målgruppen er borgere der er ramt af hjernerystelse i mildere grad, som er tæt på arbejdsmarkedet og som har brug for en målrettet PCS indsats med særlig tilrettelagt neurologisk træning, for at finde vejen tilbage til arbejdsmarkedet igen eller som en del at den stabiliserende indsats i planen for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. En kvalificeret og målrettet indsats, der med stor sandsynlighed vil kunne forkorte sygeperioden og bringe borgeren hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet igen.


  Formål

  Det helt overordnede formål er, gennem en professionel og målrettet funktionel neurologisk træning at mindske borgerens symptomer bedst muligt, og forebygge langvarig sygemelding, således, at borgeren gradvist kan vende tilbage til arbejdsmarkedet igen/ eller fastholde borgeren på arbejdspladsen.


  I forløbet er det ligeledes et grundlæggende mål, at genoptræne og styrke borgerens ressourcer via konkrete øvelser og træning og mestringsstrategier, så borgeren i højere grad er i stand til at håndtere nye levevilkår og vende tilbage til et selvstændigt og aktivt liv.


  Et stærkt kvalificeret team

  Vi er etstærkt team af commotio-specialister, der tilbyder en målrettet træning og indsats for den enkelte borger, baseret på den nyeste forskning på området. Alle medarbejdere i teamet har mange års erfaring indenfor området og er vant til at indgå i samarbejdet med borgere og sagsbehandlere. Teamet består af:


  • Fysioterapeut Stine Friis med speciale i hjerneskade og hjernerystelse, samsynstræning, Z-health træning
  • Fysioterapeut Vivi Ann Halkjær med speciale i muskuloskeletal udredning og indsats ift. nakke/ryg, smertemestring, pacingstrategier, motivation og hjælpemidler


  Tilbuddet

  Varighed: 8 uger. Alle indsatser foregår under samme tag, så borgeren kun skal forholde sig til én adresse.

  Små hold på max. 4 deltagere pr. hold.

   

  Tilbuddet igangsættes på baggrund af en vurdering og indledende samtale med en fysioterapeut i Labance.


  Indhold:

  • Indledende samtale med fysioterapeut
  • Årsag, sammenhæng og viden omkring hjernerystelse
  • Z-health træning på hold (neurologisk funderet træningssystem)
   • Visuel øjentræning, herunder samsynstræning
   • Træning af vestibulærsansen
   • Træning af den proprioceptive sans (ledsansen)
    • … integrationen af disse tre elementer
   • Afsluttende samtale
   • Slutnotat fremsendes til henvisende sagsbehandler efter endt forløb


  Vi bor tæt på borgeren

  Borgere med PCS har brug for et commotio forløb der er geografisk tæt på sin bopæl. Vores erfaring er, at lang transporttid kan tære så meget på borgerens sparsomme ressourcer, at de slet ikke magter at møde eller at de fremtræder udmattede ved fremmødet.


  Vi har rolige og trygge rammer

  Hos Labance foregår alle indsatser under samme tag, det vil sige, at borgerne kun skal forholde sig til ét mødested. Vi har lyse og imødekommende lokaler til både, samtaler, undervisning, træning og afspænding. Der er gratis parkering foran døren, og vi har elevator til 1. sal.


  Henvisning

  Henvisning sendes til marianne@labance.dk. Ved tilmelding fremsender vi bekræftelse samt opstartsdato inkl. yderligere praktisk information.

   

  For yderligere information kontakt

  • Fysioterapeut Vivi Ann Halkjær, mobil 6143 6821 – viviann@labance.dk
  • Marianne Cwarzko, mobil 2396 7008 - marianne@labance.dk