Neuropsykologisk og fysioterapeutisk vurdering

Neuropsykologisk og fysioterapeutisk vurdering  For borgere med hjernerystelse og post commotionelt syndrom (PCS)

   

  Målgruppen

  Målgruppen er borgere der er ramt af hjernerystelse. Herunder:

  • Borgere der for nylig er blevet ramt
  • Borgere med længerevarende følgevirkninger

   

  Formål

  Det overordnede formål er, gennem en tværfaglig professionel vurdering at kortlægge og beskrive borgerens symptomer og situation bedst muligt, og give henvisende sagsbehandler en faglig vurdering af, hvilken indsats som borgeren vil kunne profitere af.


  Den anbefalede indsats skal forebygge langvarig sygemelding, således, at borgeren gradvist kan vende tilbage til arbejdsmarkedet igen.

   

  Indhold – neuropsykologisk og fysioterapeutisk vurdering

  • Samtale og vurdering med henholdsvis neuropsykolog og fysioterapeut
  • Funktionel screening med udvalgte validerede neurologiske og fysiske test
  • Afdækning af de kognitive vanskeligheders type
  • Beskrivelse af funktionsevne og funktionsnedsættelse i relation til borgerens vanskeligheder
  • Beskrivelse af følger efter hjernerystelsen
  • Beskrivelse af alleredeigangsatte aktiviteter og indsatser samt effekten heraf
  • Beskrivelse af hvordan borgeren forvalter sine ressourcer
  • Beskrivelse af arbejdsmarkedskvalifikationer i forhold til borgerens nuværende situation
  • Har borgeren og pårørende modtaget information eller edukation om hjernerystelse?
  • Er der behov for indsats i forhold til borgerens nuværende arbejdsplads?
  • Rapport udarbejdes med sammenfatning, vurdering, anbefaling og beskrivelse af mulige indsatser

   

  Et stærkt kvalificeret team

  Vi er etstærkt team af commotio-specialister, der tilbyder en kvalificeret vurdering af den enkelte borger, baseret på den nyeste forskning på området. Alle medarbejdere i teamet har mange års erfaring indenfor området og er vant til at indgå i samarbejdet med borgere og sagsbehandlere. Teamet:

  • Neuropsykolog, ph. D. Linda Marchner (Center for Hjerneskade)
  • Fysioterapeut Stine Friis med speciale i hjerneskade og hjernerystelse, samsynstræning, Z-health træning
  • Fysioterapeut Vivi Ann Halkjær med speciale i muskuloskeletal udredning og indsats ift. nakke/ryg, smertemestring, pacingstrategier, motivation og hjælpemidler


  Vi bor tæt på borgeren

  Borgere med PCS har brug for et commotio forløb der er geografisk tæt på sin bopæl. Vores erfaring er, at lang transporttid kan tære så meget på borgerens sparsomme ressourcer, at de slet ikke magter at møde eller at de fremtræder udmattede ved fremmødet.


  Vi har rolige og trygge rammer

  Vi har rolige og imødekommende lokaler centralt beliggende i Glostrup ved siden af centeret og stationen og busholdepladserne. Der er gratis parkering foran døren, og vi har elevator til 1. sal.

   

  Henvisning

  Henvisning sendes til marianne@labance.dk. Ved tilmelding fremsender vi bekræftelse samt opstartsdato inkl. yderligere praktisk information.