Hjernerystelsesforløb

HjernerystelsesforløbHjernerystelse

Hvert år bliver omkring 25.000 mennesker ramt af en hjernerystelse. I langt de fleste tilfælde forsvinder symptomerne efter nogle uger, men for 5 – 15 pct. af de ramte, er følgerne langvarige og for nogle kan de være invaliderende. Følgerne påvirker ofte arbejdsevnen og tilknytningen til arbejdsmarkedet.


Tidligere var indstillingen, at borgere med hjernerystelse skulle holde sig i fuldstændig ro. Ny forskning viser dog, at aktivitet gennem en målrettet og tværfaglig indsats er metoden og vejen frem til bedring af arbejdsevne og livskvalitet i øvrigt. Et stærkt kvalificeret team i Labance

I Labance kan vi tilbyde en målrettet indsats til borgere der er ramt af hjernerystelse og senfølger heraf. Vi er et stærkt team af commotio-specialister, der har mange års erfaring indenfor området, og som har stor erfaring i at arbejde inden for beskæftigelsesområdet i samarbejde med borgere og sagsbehandlere.


Formål

Det primær formål er, gennem en tværfaglig professionel indsats, at mindske borgerens symptomer bedst muligt, og forebygge langvarig sygemelding således, at borgeren gradvist kan vende tilbage til arbejdsmarkedet igen.


Forløbene

Vi tilbyder tre basis forløb for borgere med hjernerystelse:

 

  • Neurologisk og fysioterapeutisk vurdering (der kan danne grundlag for en indsats)
  • Hjernerystelsesforløb for de borgere som er moderat til hårdt ramt
  • Z-health træning for de borgere som er ramt i mildere grad

 

Forløbene planlægges individuelt, således at forløbet tilgodeser den enkelte borgers udfordringer optimalt.  

 

Læs mere om de tre basis forløb her:


Hjernerystelse og post commotionelt syndrom(PCS)

Z-health træning - viden og forståelse

Neuropsykologisk og fysioterapeutisk vurdering