Hjernerystelse og post commotionelt syndrom(PCS)

Individuelt og målrettet forløb for borgere med hjernerystelse 


Målgruppen

Målgruppen er borgere der er ramt af hjernerystelse eller senfølger af hjernerystelse, som har brug for en målrettet og skræddersyet tværfaglig indsats, for at finde vejen tilbage til arbejdsmarkedet igen. En kvalificeret og helhedsorienteret indsats vil med stor sandsynlighed kunne forkorte sygeperioden.


Formål

Det helt overordnede formål er, gennem en tværfaglig professionel indsats at mindske borgerens symptomer bedst muligt, og forebygge langvarig sygemelding, således, at borgeren gradvist kan vende tilbage til arbejdsmarkedet igen.

I et individuelt tilrettelagt forløb er det ligeledes et grundlæggende mål, at genoptræne og styrke borgerens ressourcer via konkrete mestringsstrategier, så borgeren i højere grad er i stand til at håndtere nye levevilkår og vende tilbage til et selvstændigt og aktivt liv.


Et stærkt kvalificeret team

Vi er et stærkt team af commotio-specialister, der tilbyder en målrettet indsats for den enkelte borger, baseret på den nyeste forskning på området. Alle medarbejdere i teamet har mange års erfaring indenfor området og har stor erfaring i at indgå i samarbejdet med borgere og sagsbehandlere.


Teamet består af:

 • Neuropsykolog, ph. D. Linda Marchner (Center for Hjerneskade)
 • Psykolog Lotte Petersen med speciale i traume (Somatic Experiencing), smertehåndtering, psykoedukation og energiforvaltning
 • Fysioterapeut Stine Friis med speciale i hjerneskade og hjernerystelse, samsynstræning, Z-Health træning
 • Fysioterapeut Vivi Ann Halkjær med speciale i muskuloskeletal udredning og indsats ift. nakke/ryg, smertemestring, pacingstrategier, motivation og hjælpemidler
 • Psykomotoriker Hanne Schneekloth med speciale i fysisk afspænding og udspænding, mindfulness og yoga
 • Jobkonsulentteam med viden om PCS og som er specialister i at hjælpe sårbare borgere der skal finde vejen tilbage til arbejdsmarkedet


Tilbuddet

Varighed: 12 uger med mulighed for forlængelse. Hele forløbet er individuelt tilrettelagt og borgeren har én fast kontaktperson under hele forløbet. Alle indsatser foregår under samme tag, så borgeren kun skal bevæge sig et sted hen i forløbet.


Tilbuddet igangsættes på baggrund af en vurdering med neuropsykolog og/eller fysioterapeut.

Indhold:

 • Neurologisk træning i forhold til de kropslige, vestibulære og kognitive udfordringer
 • Visuel/øjentræning herunder samsynstræning
 • Energiforvaltning – viden omkring hensigtsmæssig brug af aktuelle ressourcer, gradueret

         træning/aktivitet i teori og praksis

 • Nyorientering - accept af egen situation og nye livsvilkår
 • Mindfulness, søvn og kost
 • Generel vejledning i hjælpemidler såsom filterbriller og synshjælpemidler, støjdæmpende foranstaltninger med videre relateret til arbejdsmæssig funktion
 • Genoptræning af kompenserende arbejdsfunktioner
 • Pårørende samtaler efter behov
 • Afsluttende samtale
 • Slutskriv til sagsbehandler efter endt forløb

 

Stort fokus på arbejdsmarked

I PCS-forløbet er fokus tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Er borgeren i job, kan vi efter aftale med sagsbehandler allerede tidligt tage kontakt til arbejdspladsen, og sammen med arbejdsgiveren udarbejde en plan for at fastholde borgeren i jobbet.

Er borgeren ikke i job, genoptræner vi kompenserende arbejdsfunktioner i Kompagniet (Labances interne virksomhed) eller etablerer en ekstern virksomhedspraktik for at støtte borgeren i en nærmere afdækning af samt optræning af arbejdsfunktionerne.


Ønsker jobcenteret selv at stå for den virksomhedsrettede del af forløbet, da står vi gerne til rådighed med råd og vejledning undervejs.

 

Der fremsendes slutrapport efter forløbet af 3-5 A4-sider


Vi bor tæt på borgeren

Borgere med PCS har brug for et commotio forløb der er geografisk tæt på sin bopæl. Vores erfaring er, at lang transporttid kan tære så meget på borgerens sparsomme ressourcer, at de slet ikke magter at møde eller at de fremtræder udmattede ved fremmødet.


Vi har rolige og trygge rammer

Hos Labance foregår alle indsatser under samme tag, det vil sige, at borgerne kun skal forholde sig til ét mødested. Vi har rolige og imødekommende omgivelser samt lyse og venlige lokaler. Der er gratis parkering foran døren, tæt på bus og S-tog og og vi har elevator til 1. sal.

 

Henvisning

Henvisning sendes til marianne@labance.dk. Ved tilmelding fremsender vi bekræftelse samt opstartsdato inkl. yderligere praktisk information.

 

For yderligere information kontakt

 • Fysioterapeut Vivi Ann Halkjær, mobil 6143 6821 – viviann@labance.dk
 • Marianne Cwarzko, mobil 2396 7008 - marianne@labance.dk