Praktik og afklaringsforløb

LABANCE

Edithsvej 2A, 1.sal

2600 Glostrup

tlf. 23 96 70 08

info@labance.dk

 

Praktik og afklaringsforløb

 

 

Ekstern afklaring

Afklaringsforløb er et tilbud til dig, der har været længe væk fra arbejdsmarkedet eller hvor der af andre grunde er behov for at kortlægge kompetencer, samt psykiske-, fysiske- og sociale ressourcer.

Læs mere i pjecen

Intern afklaring

Dette forløb er for dig, som har store barrierer i forhold til arbejdsmarkedet og hvor arbejdsevnen er betydeligt nedsat til mellem 1-4 timer. Afklaringen foregår i trygge omgivelser i Labances lokaler.

Læs mere i pjecen

Ekstern praktik

En praktik i en virksomhed, er for dig, som har brug for en skånsom opstart på arbejdsmarkedet.

Læs mere i pjecen

Intern praktik

Formålet med dette forløb, er at træne dig i en reel jobfunktion i et reelt virksomhedsmiljø. Praktikken foregår i trygge omgivelser i Labances lokaler.

Læs mere i pjecen

Mentor coach

Mentor/coach aftales individuelt og kan omhandle alt fra jobmatch, praktiske problemstillinger.